Print version
Navigation aid

Ruttbeskrivning

Camping Tiveden ligger mitt i Sveriges två största sjöar, Vänern och Vättern, mellan Göteborg och Stockholm i Tivedens urskogsområde vid sjön Unden.


Från norr, väster och öster.

E20 mellan Göteborg och Stockholm ligger städerna Mariestad och Örebro. Från Örebro kör väster eller från Mariestad österut tills du kommer till Finnerödja. (Finnerödja finns vanligtvis i ditt navigationssystem).

Vid Finnerödja lämnar du E20 i riktning söderut mot Sannerud. Det kan vara bra om du nollställer din trippmätare här eftersom du på denna väg hittar ingången till vår campingplats på höger sida efter 17 km.

Observera att det på den här vägen också finns en vägvisare till en badort som heter Tivedsbadet. Detta är inte vår campingplats!

Fortsätt därför att följa skyltarna mot Sannerud. Sannerud är en av byarna i Tivedenområdet. Du kommer att stöta på Camping Tivedens entré på höger sida på denna väg. Om du stöter på skylten "Lanthandel" eller ser en vit kyrka på höger sida har du kört ca 3 km för långt.


Från söder.

När du kommer söderifrån från Malmö, på  E4 , hittar du rondellen vid Jönköping (håll till vänster när du närmar dig Jönköping).

Håll sedan på väg 195 mot Hjo och efter Hjo via 195 och 49 mot Karlsborg. (Karlsborg finns vanligtvis i ditt navigationssystem).

Från Karlsborg kan du följa 49 en bit till mot Granvik eller följa 202 till Undenäs. Med en husvagn rekommenderar vi att du går via Undenäs eftersom denna väg är bredare.

Sväng vänster vid Granvik eller höger vid Undenäs och följ skyltarna mot Sannerud. Sannerud är en av byarna i Tivedenområdet. När du når byn Sannerud, som syns med en vit kyrka till vänster om vägen, ligger vår campingplats 3,5 km norrut på vänster sida.